Jakamistalouden evankelistat

Jakamistalous on viime vuosina saanut paljon huomiota maailmalla. Tämä postaus esittelee toimijoita, jotka ovat etulinjassa luomassa ilmiölle näkyvyyttä ja edistämässä sitä globaalilla tasolla.

OuiShare

OuiShareOuiShare on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka sai alkunsa 25-vuotiaan pariisilaisen Antonin Leonardin blogista. OuiSharen ydintiimiin kuuluu useita kymmeniä aktiiveja ympäri maailmaa (kuulun myös itse tähän joukkoon). Läpinäkyvällä ja osallistavalla lähestymistavallaan OuiShare on onnistunut kokoamaan ympärilleen todennäköisesti maailman suurimman jakamistaloudesta innostuneiden ihmisten yhteisön. OuiShare julkaisee verkkolehteä, pitää yllä jakamistalouteen liittyvää työpaikkaportaalia sekä järjestää vuosittain kymmeniä tapahtumia, joista tärkein on kaikki jakamistalouden mielipidejohtajat yhteen paikkaan kokoava OuiShare Fest. Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran 3.-5. toukokuuta 2014.

Collaborative Lab

Collaborative Consumption

Collaborative Lab on yksityinen yritys, joka tarjoaa muun muassa konsulttipalveluita jakamistalouden startupeille ja hallinnoi collaborativeconsumption.com -sivustoa. Sivusto kokoaa yhteen jakamistalouteen liittyvää uutisointia ja pitää myös yllä hakemistoa jakamistalouden startupeista ja muista toimijoista. Yrityksen voimahahmo on Rachel Botsman, jakamistalouden kenties merkittävin mielipidejohtaja. Botsman julkaisi vuonna 2010 yhdessä Roo Rogersin kanssa hittikirjan What’s Mine is Yours – The Rise of Collaborative Consumption, joka toi jakamistalousilmiön ensi kertaa suuren yleisön tietoisuuteen. Botsman on sen jälkeen kiertänyt ympäri maailmaa puhumassa asiasta, julkaissut paljon lisää materiaaleja ja antanut haastatteluita käytännössä kaikille merkittäville medioille. Myös Botsmanin kollegat Lauren Anderson ja April Rinne ovat usein näkyvästi esillä jakamistalouteen liittyvissä asioissa.

Shareable

Shareable

Shareable on voittoa tavoittelematon amerikkalainen mediaorganisaatio, joka julkaisee verkkolehteä, järjestää tapahtumia ja kokoaa myös erilaisia jakamistalouteen liittyviä raportteja ja julkaisuja. Shareable oli ensimmäinen toimija, joka ryhtyi käyttämään sittemin yleistynyttä ”sharing economy” -termiä kuvaamaan tätä uutta talousilmiötä. Organisaation voimahahmo on sen perustaja Neal Gorenflo.

The Mesh

The MeshLisa Ganskyn kirja The Mesh – Why the Future of Business is Sharing, joka ilmestyi samoihin aikoihin kuin Botsmanin ja Rogersin kirja. Ganskyn ja Botsmanin välillä on siitä lähtien vallinnut hienoinen kilpailuasetelma, sillä molemmat kirjat kuvasivat samaa ilmiötä, jonka keulakuvaksi molemmat naiset ovat aktiivisesti pyrkineet. Gansky pitää yllä meshing.it -sivustoa, joka on varsin samankaltainen kuin collaborativeconsumption.com – myös tällä saitilla on hakemisto jakamistalouden toimijoista sekä blogi, joka käsittelee aiheeseen liittyviä ajankohtaisia asioita.

Peers

PeersPeers on vuonna 2013 perustettu ”ruohonjuuritason järjestö”, jonka ajatuksena on koota jakamistalouden palveluiden käyttäjät yhteen ja toimia yhdessä lainsäätäjien ja muiden sidosryhmien kanssa ilmiön edistämiseksi ja lainsäädännöllisten esteiden poistamiseksi. Peers järjestää usein muun muassa erilaisia tempauksia, jotka koostuvat lukuisista ympäri maailmaa järjestettävistä satelliittitapahtumista. Esimerkkejä tapahtumista ovat Dinner With Peers sekä vaatteidenvaihtotempaus PeersSwap. Järjestö on saanut osakseen kritiikkiä, koska sen taustalla taustalla on Airbnb:n ja muiden piilaakson riskirahoitettujen jakamistalous-startupien ihmisiä, ja nämä yritykset ovat myös rahoittaneet järjestöä. Kritiikissä on kyseenalaistettu, kuuluuko järjestön ääni todella tavallisille ihmisille vaiko sen taustalla oleville yrityksille. Natalie Foster on Peersin keskeisin hahmo.

Crowd Companies

Crowd CompaniesCrowd Companies on loppuvuonna 2013 perustettu yritys, joka pyrkii olemaan jakamistalouden ”brändivaltuusto”. Sen perustaja, piilaaksolainen Jeremiah Owyang on arvostettu sosiaalisen median analyytikko, joka oli yhtenä ensimmäisistä tuomassa sosiaalista mediaa suuryrityksiin. Nyt Owyang on tullut siihen tulokseen, että jakamistalous tulee olemaan yhtä suuri murros kuin sosiaalinen media, ja hänen mielestään myös jokaisen suuryrityksen pitää miettiä, miten ottaa ilmiö huomioon omassa liiketoiminnassa. Crowd Companies pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Owyang on onnistunut kokoamaan valtuustoon merkittäviä kansainvälisiä suuryrityksiä, kuten Nestlé, Walmart, Cisco ja Intel.

The People Who Share

The People Who ShareThe People Who Share on brittiläinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka missiona on jakamistalouden sanoman levittäminen. Organisaation merkittävin aktiviteetti on Global Sharing Day -tapahtuman järjestäminen. Kyseessä on päivä, jonka aikana pyritään järjestämään mahdollisimman paljon jakamistalouteen liittyviä satelliittitapahtumia ympäri maailman. Organisaation perustaja Benita Matofska pyörittää myös Compare and Share -yritystä, joka pyrkii aggregoimaan eri jakamistalouden palveluiden sisältöä yhteen paikkaan, jotta käyttäjät löytäisivät sisällöt helpommin. Compare and Share pitää myös yllä (jälleen yhtä) hakemistoa jakamistalouden startupeista.

P2P Foundation

P2P FoundationP2P Foundation on eurooppalainen säätiö, joka tutkii kaikkea peer-to-peer (vertaiselta vertaiselle) -mallilla tapahtuvaa toimintaa. Viime vuosina jakamistalous on ollut yksi säätiön vahvimmista fokusalueista, ja säätiö on tiiviisti tekemisissä OuiSharen kanssa. Säätiön voimahahmo on belgialainen Michel Bauwens.

European Sharing Economy Coalition

European Sharing Economy CoalitionEuropean Sharing Economy Coalition on vielä lähtökuopissa oleva koalitio, jonka tavoitteena on toimia tiiviissä yhteistyössä Euroopan Unionin kanssa, lisätä päättäjien jakamistaloustietoutta ja edistää ilmiön leviämistä nimenomaan lainsäädännöllisestä näkökulmasta. Koalition taustalla on Euro Freelancers -organisaatio, joka on EU-asioiden parissa toimivien konsulttien ja vapaiden agenttien yhteenliittymä. Koalition perustaja on Euro Freelancersin Marco Torregrossa.