Suunta kohti jakamistaloutta

Cop-15 climate meeting in Copenhagen, Denmark by Greenpeace Finland I http://www.flickr.com/photos/greenpeacefinland/4179097613/ I CC-BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en) (cropped)

Joulukuussa 2009 maailman johtajat kokoontuivat Kööpenhaminaan päättämään yhteisistä toimista ilmastonmuutoksen uhkaa vastaan. Tein tuolloin töitä Sitran Energiaohjelmassa, jossa tavoitteena oli saada suomalaisten energiankulutus ja ilmastopäästöt laskuun. Toivoin Kööpenhaminassa tehtävien päätösten antavan lisäpotkua myös Energiaohjelman tavoitteille. Lopputulos oli kuitenkin surkea. Lue loppuun

Jakaminen säästää resursseja

Mobility by Martin Abegglen I http://www.flickr.com/search/?w=30713600@N00&q=mobility I CC-BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en) (cropped)

Maailman parhaat ympäristöasioiden asiantuntijat ovat todistaneet, että jos jatkamme samaan malliin kuin tähän asti, törmäämme luonnonvarojen ja ilmaston suhteen seinään. Tämä kriisiyttää taloutemmekin. Luultavasti näin voi käydä nopeammin kuin edes ymmärrämme.

Tämä tieto on viime vuosina saavuttanut myös talouden kasvua hamuavat päätöksentekijät. Siksi on alettu puhua irtikytkennästä, millä on tarkoitettu sitä, että talouden kasvu pitää irrottaa luonnonvarojen käytön ja ilmastopäästöjen kasvusta. Mutta kuinka päästöjen todellinen eikä vain suhteellinen vähentäminen oikeasti tehtäisiin ilman, että meidän tarvitsisi luopua nykyisestä hyvinvoinnin tasosta? Kuinka vältettäisiin kieltojen ja käskyjen tie sekä mahdollisesti myös lisättäisiin taloudellista tasavertaisuutta? Lue loppuun